Kysymyksiä

Tähän on koottu yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia aurinkosähköstä.

Mitä on aurinkosähkö?

Aurinkosähkö on aivan tavallista sähköä, joka tuotetaan auringon avulla. Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyä sähköksi, joka johdetaan sähköä kuluttavien laitteiden käyttöön, sähköverkkoon tai varastoidaan akkuihin.

Paljonko aurinkopaneelit tuottavat Suomessa?

Aurinkopaneelit tuotavat Etelä-Suomessa sähköä vuotuisesti saman verran kuin Pohjois-Saksassa, jossa aurinkopaneeleja on asennettu runsaasti. Suomessa paneelien tuotto painottuu kuitenkin enemmän kesäaikaan. Pimeimpinä kuukausina marras-tammikuussa aurinkopaneelien tuotto Suomessa on hyvin vähäinen ja kesäaikaan suuri pitkän valoisan ajan ansiosta.

Etelä-Suomessa melko tavallisen kokoinen (5 kWp) aurinkosähköjärjestelmä tuottaa aurinkoisella paikalla etelään suunnattuna noin 4 300 kWh vuodessa. Tämä vastaa noin:
– neljännestä tavallisen sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksesta
– kahden kolmen asukkaan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta.

Mistä aurinkopaneelin sähköntuotto riippuu?

Sähköntuotto riippuu paneelin pinnalle osuvan auringonsäteilyn voimakkuudesta. Aurinkoisella säällä tuotto on paljon suurempi kuin pilvisellä.
Etelä-Suomessa aurinkosähköä syntyy vuotuisesti laskien eniten, kun paneelit kohdistetaan suoraan etelään ja noin 40 asteen kulmaan vaakatasoon nähden.
Itään suunnattaessa paneelien tuotto painottuu enemmän aamuun ja länteen suunnattessa enemmän iltaan. Vuosituotto on itä- tai länsisuuntauksessa noin 30 % pienempi kuin suunnattaessa paneelit etelään.
Varjot vaikuttavat voimakkaasti paneelin sähköntuottoon. Siksi esimerkiksi lipputanko tai puiden latvat eivät saisi varjostaa aurinkopaneelia. Myös puiden lehdet kannattaa poistaa paneelin pinnalta. Pölyn vaikutus paneelin tuottoon on varjoja lievempi ja yleensä sade riittää puhdistamaan paneelit. Aurinkopaneelit voidaan pestä vedellä tai miedolla saippuavedellä.

Mitä tarkoittaa verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä?

Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä toimii valtakunnallisen sähköverkon rinnalla. Kun aurinkopaneelit tuottavat vähemmän sähköä kuin kulutetaan, puuttuva sähkö saadaan aivan normaalisti sähköverkosta. Kun aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä kuin kulutetaan, ylimääräinen sähkö johdetaan sähköverkkoon.
Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse sähkövarastona toimivia akkuja.

Mitä tarkoittaa aurinkopaneelin nimellisteho, huipputeho ja kWp?

Aurinkopaneelin nimellisteholla ja huipputeholla tarkoitetaan sitä sähkötehoa, jonka paneeli tuottaa standardiolosuhteissa, kun auringon säteily kohtisuoraan paneelia on 1000 W/m². Huippu- ja nimellistehon yksikkönä käytetään yksikköä Wp (kWp = 1000 Wp). Pääkaupunkiseudulla auringonsäteily voi olla keskipäivällä kirkkaalla säällä enimmillään noin 800 W/m2, joten aivan aurinkopaneelin nimellistehon suuruista sähkötehoa paneeleista ei käytännössä saada.

Paneeleiden nimellisteholtaan 9 kWp-järjestelmän odotettu vuotuinen tuotto etelään 40 asteen kulmaan suunnattuna on noin 7700 kWh ja vastaavasti 3 kWp-järjestelmän noin 2600 kWh (tiedot pohjautuvat Euroopan komission ylläpitämään laskuriin).

Mitä aurinkosähköjärjestelmälle tapahtuu sähkökatkon aikana?

Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy turvallisuussyistä pois käytöstä.

Kuinka pitkä aurinkopaneelijärjestelmän takaisinmaksuaika on?

Takaisinmaksuajan pituus riippuu useista tekijöistä. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi itse kulutetun sähkön osuus aurinkopaneeleiden sähköntuotosta, sähkön hinnan kehitys ja verkkoon myydystä sähköstä saatu hinta.

Aurinkosähköjärjestelmän elinikä on pitkä ja huoltokustannukset matalat. Voidaan arvioida, että aurinkoiseen paikkaan asennettu hyvin suunnattu järjestelmä maksaa itsensä takaisin aurinkopaneeleiden käyttöiän aikana.

Aurinkopaneelien pitkän eliniän vuoksi takaisinmaksuaikaa parempi tapa arvioida hankinnan kannattavuutta on ns. sisäisen koron menetelmä.